Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri

Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri

Editörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Bilgili’nin yaptığı “Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri” isimli kitap...
İletişim ve imaj çağında Türkiye

İletişim ve imaj çağında Türkiye

BRÜKSEL – Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından vahim bir sorunu var: uluslararası iletişim. Yıllardır devletin düşünce ve davranışlarında kendine bir yer edinemeyen bir alan bu. Sonunda Türkiye’nin tanıtımına yönelik olarak bizzat Cumhurbaşkanlığı ve...
Siyasi Karar

Siyasi Karar

“Siyasi karar tahakküm-yönetim- strateji ilişkilerini içerir ve kendine has bağımsızlaşma yeteneği vardır. Siyasi kararın egemenlikle rabıtası norm ihdasıyla konumlandığından norm ve istisna eksenleri ayrıntılandırılmış, istisnayı dışlamanın asliliği vurgulanmıştır....
“Halkla İlişkiler Yönetimi” Kitabı Yayınlandı

“Halkla İlişkiler Yönetimi” Kitabı Yayınlandı

Küreselleşme sürecinin iletişim ve bilişim teknolojilerinde gerçekleştirdiği hızlı değişim ve kurumların/şirketlerin küresel rekabet ortamında başarılı olabilmek için gösterdikleri yoğun çabalar, halkla ilişkiler yönetiminin stratejik gücünü açığa çıkarmış, önemini...
Futbol ve Toplumsal Muhalefet

Futbol ve Toplumsal Muhalefet

Futbol kapitalizm içersinde endüstriyel bir biçim alarak bir oyun olmaktançıkmıştır. Kitleleri etkileyen gücüyle futbol egemen ideolojiyi, tüketim kültürünü yeniden üreten ideolojik bir aygıta dönüşmüştür. Futbol iktidar mücadelesi bağlamında, egemen ideolojinin...