Demokrasi Kuramlarının Ontolojik Kabulleri

“Günümüz dünyasında, uygulanmasında sorunları olsa da, insanlığın şimdiye kadar geliştirebildiği en iyi siyasal rejimin demokrasi olduğu konusunda geniş bir oydaşma bulunuyor. Eski Yunan kent devletlerinden beri demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi diye...

Siyasal Gücün Koordinatları

BRÜKSEL – Ufukta rejim tartışması var. Cumhuriyet veya padişahlık anlamında değil. Üniter devlet, federal düzen, demokrasi, askeri diktatörlük veya dinsel otoriter rejim gibi boyutlarda da değil. Bu konular her zaman tartışılır, gündeme renk katarlar. Şimdi söz...

Halkın ve Medyanın Gündemi Örtüşüyor mu?

Medyaya duyulan güven “beklenen düzeyin” altında. Kamuoyunun yarıdan fazlası medya gündeminin doğru olduğuna inanmıyor, gündem konularının bazılarını suni/yapay buluyor ve medyanın tarafsız olmadığını düşünüyor. Marketing Türkiye’nin 15 şubatta yayımlanan sayısında...

Siyasal Gücün Koordinatları

BRÜKSEL – Ufukta rejim tartışması var. Cumhuriyet veya padişahlık anlamında değil. Üniter devlet, federal düzen, demokrasi, askeri diktatörlük veya dinsel otoriter rejim gibi boyutlarda da değil. Bu konular her zaman tartışılır, gündeme renk katarlar. Şimdi söz...

Felsefe ve Siyaset

Siyaset salt iktidar, iktidarı da salt güç olarak algılamanın kaynağında bencillik yatıyor olmalıdır. Bencillik, iktidarı, dolayısıyla gücü bir doyum ya da tatmin tutkusuna dönüştürürken hükmetme duygusunu içselleştirmeyi gerekli kılar. Doğrusu doğrutur. Siyasetin...
Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi ve Türkiye

Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi ve Türkiye

BRÜKSEL – Avrupa’yı tekrardan rayına sokalım! – Ne yapalım? – İnsan, girişimcilik, yaratıcılık, … – ABD özüne dönmeli? – Yani? – İnsan, girişimcilik, yaratıcılık… – Bu arada Çin yükseliyor; Batı ile ihtilaf...