Siyasal Partiler

Siyasal partileri bir organizasyona benzetmek mümkündür. Bu organizasyonun üyeleri vardır, bu insanları biraraya getiren ortak amaçlar sözkonusudur.Bu amaçlara ulaşmak için seçimlere girmek gibi meşru araçlar kullanılır. Meşru araçları kullanarak iktidara gelmeyi...

Siyasal Kültür

Her siyasal sistemde, toplum üyelerinin siyasal sisteme ilişkin inançları ve tutumları olduğu gibi, siyasete ilişkin davranış kuralları da bulunmaktadır. Bunların tümü de “siyasal kültürü” oluşturmaktadır. “İnsanların içinde yaşadıkları toplumun yönetimiyle ilgili...

Siyasal İletişim

Siyasal İletişim, demokrasiyle yakından ilgili bir kavramdır. Siyasal iletişim, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması, ikinci dünya...

Seçim Sistemleri

Günümüzde milletvekili genel seçimlerinde pekçok değişik sistem uygulanmaktadır. Bu seçim sistemlerini “çoğunluk esasına dayanan sistemler, nispi temsil esasına dayanan sistemler ve karma sistemler” olarak üç bölümde toplamak mümkündür. Çoğunluk Esasına Dayanan Seçim...

Kamuoyu

KAMUOYU Kamuoyu kavramı, siyaset biliminin temel konularından biri olduğu gibi siyasal iletişimle de yakından ilgilidir. Çünkü kamuoyu tutum ve davranışları siyasanın oluşumunda çok önemli rol oynamaktadır. Kamuoyu kavramıyla pekçok bilim dalı yakından...

Balkan Araştırmaları Masası’nın Görevi

Balkan Araştırmaları Masası’nın Görevi:Balkan ülkelerinin siyasal sistemlerini, siyasal kültürlerini, seçmenlerin oy verme davranışlarını, siyasi partilerin seçim kampanyalarını, siyasal iletişim yöntem ve uygulamalarını yakından takip etmek, araştırmak ve bu...