Balkan Araştırmaları Masası’nın Görevi

Balkan Araştırmaları Masası’nın Görevi:Balkan ülkelerinin siyasal sistemlerini, siyasal kültürlerini, seçmenlerin oy verme davranışlarını, siyasi partilerin seçim kampanyalarını, siyasal iletişim yöntem ve uygulamalarını yakından takip etmek, araştırmak ve bu...

Avrupa Araştırmaları Masası’nın Görevi

Avrupa Araştırmaları Masası’nın Görevi:Avrupa Birliği üyesi ülkelerin siyasal sistemlerini, siyasal kültürlerini, seçmenlerin oy verme davranışlarını, siyasi partilerin seçim kampanyalarını, siyasal iletişim yöntem ve uygulamalarını yakından takip etmek, araştırmak ve...

Orta Asya Araştırmaları Masası’nın Görevi

Orta Asya Araştırmaları Masası’nın Görevi:Orta Asya ülkelerinin siyasal sistemlerini, siyasal kültürlerini, seçmenlerin oy verme davranışlarını, siyasi partilerin seçim kampanyalarını, siyasal iletişim yöntem ve uygulamalarını yakından takip etmek, araştırmak ve bu...

Orta Doğu Araştırmaları Masası’nın Görevi

Orta Doğu Araştırmaları Masası’nın Görevi:Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin siyasal sistemlerini, siyasal kültürlerini, seçmenlerin oy verme davranışlarını, siyasi partilerin seçim kampanyalarını, siyasal iletişim yöntem ve uygulamalarını yakından takip etmek,...

Uzak Doğu Araştırmaları Masası’nın Görevi

Uzak Doğu Araştırmaları Masası’nın Görevi:Uzak Doğu ülkelerinin siyasal sistemlerini, siyasal kültürlerini, seçmenlerin oy verme davranışlarını, siyasi partilerin seçim kampanyalarını, siyasal iletişim yöntem ve uygulamalarını yakından takip etmek, araştırmak ve bu...

Kurumsal İmaj Yönetimi

Küreselleşme süreci, örgüt ve kuruluşlarda rekabete dayalı bir “vizyonu”, değişime duyarlı bir “yönetim anlayışını” ve fark oluşturabilen bir “yönetim kültürünü” zorunlu kılmaktadır. Günümüzde “değer oluşturabilmenin” en etkili yolu güçlü bir marka ve kurum imajına...