Bir asır sonra “İnkılâb-ı Azîm”

Bir asır sonra “İnkılâb-ı Azîm”

M.Şükrü Hanioğlu II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Millî Günü olarak kutlanan 10 (23) Temmuz, Cumhuriyet’e kadar yakın tarihin en önemli olayı olma özelliğini sürdürmüştü. Nitekim, İstiklâl Harbi’nin en önemli toplantılarından birisi olan Erzurum...
Yeni paradigma; “What I want, Where I want, When I want”

Yeni paradigma; “What I want, Where I want, When I want”

Mindshare Araştırma ve Geliştirme Global Başkanı Andy Farr, günümüzde dijital gelişmelerle birlikte her şeyin değiştiğine, ROI’nin ROA’ya döndüğüne, yeni paradigmanın ise WWW yani What I want, Where I want, When I want” olduğuna dikkat çekiyor. Buna karşılık vermek...
Tarihte ilk defa biz denizaltı yaptık ama…

Tarihte ilk defa biz denizaltı yaptık ama…

Avni Özgürel İlk denizaltıyı Mimar İbrahim Efendi icat etti. Gemi dalıyor, ilerliyor ve insanların hayatlarını sürdürmesine imkân veren havalandırma sistemi taşıyordu. Tek kusuru eğlence amacıyla yapılmış olmasıydı… AKP hakkında kapatma davası, Ergenekon...
Farklılıkları yönetmenin yolu “Yönetişim”den geçiyor

Farklılıkları yönetmenin yolu “Yönetişim”den geçiyor

Ülkemizin önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, yönetişimi demokrasinin çağdaş bir uygulama biçimi olarak tanımlıyor. “Demokrasi yoksa iyi yönetişimin de uygulanabilmesi kolay değil. Açık olacaksınız, hesap sormaya fırsat vereceksiniz,...
Medya, Siyasal İletişimin Zayıf Halkası

Medya, Siyasal İletişimin Zayıf Halkası

Dominique Wolton    Siyasal iletişim, siyaset kadar eskidir; sistemin örgütlenmesi konusunda insanlar arasında varolan mübadeleyle birlikte doğmuştur. Latin ve Yunan belagatı, bunun en soylu ve hayranlık uyandıran biçimleri olmakla birlikte, bu iki sözcüğün, yani...