Türk Dış Politikasının İşleyişi Üzerine Değerlendirme

Türk Dış Politikasının İşleyişi Üzerine Değerlendirme

Dış politika, devlet adına hareket eden karar vericilerin, belli bir beklentiyi, hedefi hayata geçirmek üzere planladıkları ve diğer ülke veya ülkelerin fikirlerini ve davranışlarını, kendi hedefleri doğrultusunda değiştirmeyi amaçlayan, dış dünyaya yönelik bir...
Avrupa Parlamentosu ve Parlamentodaki Siyasal Gruplar

Avrupa Parlamentosu ve Parlamentodaki Siyasal Gruplar

1951 yılında Ortak Meclis adı altında çalışmalarına başlayan Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri, zaman içinde Avrupa bütünleşmesinin gelişimiyle paralel olarak artmıştır. Başlangıçta, sınırlı ölçüde denetim fakat esas olarak bir danışma ve tartışma platformu...
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal İletişim Uygulamaları

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal İletişim Uygulamaları

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna...