Türklerde Devlet İle İlişkiler

Türklerde Devlet İle İlişkiler

“Türklerde yönetim-yönetilen ilişkileri üç ana bölüm ve döneme ayrılarak incelenebilir. Bu üç dönemde de devletin hem konumu hem de yönetilene karşı tutumu, eylem ve işlemleri farklıdır. Halkı; boy, tebaa ve yurttaş (vatandaş) diye üç farklı statüye...
KKTC’de “Ulusal Birlik” Zamanı

KKTC’de “Ulusal Birlik” Zamanı

KKTC- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19 Nisan 2009 tarihindeki erken genel seçimler gerçekleştirildi. Seçime toplam 7 parti, 345 adayla katıldı. Seçime bağımsız olarak katılan adaylardan hiçbiri seçilme imkanı bulamadı. Seçimlerde koalisyon ortakları Cumhuriyetçi...
Demokrasi ve Siyasal Sistem

Demokrasi ve Siyasal Sistem

Türkiye’de güncel siyaset çok sık konuşulmakta, tartışılmakta ama siyasetin sorunları ve çözüm yolları ne yazık ki hem siyasetçiler hem de konunun uzmanları tarafından yeterince dile getirilmemektedir. Siyaset kurumunun gerçek manada halka hizmet edebilmesi ve...
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal İletişim Uygulamaları

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal İletişim Uygulamaları

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna...