Welcome to My Blog

Here is a basic blog layout with a right sidebar
Türkiye’de Siyasal Reklamcılık…

Türkiye’de Siyasal Reklamcılık…

Yrd. Doç. Dr. Raci Taşcıoğlu “Politik pazarlama unsurlarından biri olan ve ticari bir ürünün ve/veya hizmetin tanıtılmasında kullanılan reklam, 20. yüzyılın başlarında kitleleri tüketime yöneltmede başarılı iken, yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren politik propaganda...

daha fazla bilgi edinin