Hukuk Devleti Ve Hukuk Zihniyeti

Hukuk Devleti Ve Hukuk Zihniyeti

“Hukuk devleti” olduğunu iddia eden bir Devlet, Anayasasında özellikle “idarî işlem” niteliğindeki tasarrufları yargı denetimi dışında tutamaz. Bu bakımdan 1982 Anayasasında yer alan bu tür düzenlemelerin “hukuk devleti” ilkesi ile bağdaşması mümkün değildir. Hakimler...
Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya

Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya

“Avrupa ülkelerinde farklı toplumsal alanlarda gözlenilen yabancı düşmanı ve ırkçı eylemler, stadyumlarda da kendisini göstermektedir. Yabancı futbolculara vetaraftarlara yönelik yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, yalnızca yerleşik taraftarlar değil, genç futbolcular...
Kondratieff Dalgaları: Kapitalizmde Yeni Başlangıç Mı?

Kondratieff Dalgaları: Kapitalizmde Yeni Başlangıç Mı?

Kapitalist sistemde bir denge noktası mevcut mudur? Bu denge, kararlı mı (yakınsama, convergence) kararsız mı (uzaksama, divergence) yoksa devresel (durağan dalgalanma, cyclical) midir?  Bu soruları, 1917 devrimini dünyaya ihraç etmeye çalışan Bolşevik devrim...
Yönetilenlerin “Öz” Yönetimi; Kamuoyu…

Yönetilenlerin “Öz” Yönetimi; Kamuoyu…

“Bu makalede siyasal sistemlerin ilgilendikleri ve kullandıkları “kamuoyu” kavramı incelenmektedir. Kamuoyu, toplumun tümünün ya da bir kesiminin tavır ve düşüncelerinden oluşmaktadır. Kamuyu oluşturan bireyler farklı görüş ve davranışlara sahiptir. Kamuoyu bu görüş...
Türklerde Devlet İle İlişkiler

Türklerde Devlet İle İlişkiler

“Türklerde yönetim-yönetilen ilişkileri üç ana bölüm ve döneme ayrılarak incelenebilir. Bu üç dönemde de devletin hem konumu hem de yönetilene karşı tutumu, eylem ve işlemleri farklıdır. Halkı; boy, tebaa ve yurttaş (vatandaş) diye üç farklı statüye...