Ulusal Devlet, Global Demokrasi

Ulusal Devlet, Global Demokrasi

Prof. Dr. Haldun GÜLALP Demokrasi, ulusçuluk, refah devleti ve demokrasi birbirleri ile bağlantılı oldukları için ve bu bağı kuran ortak unsur bir ulus-devlet’teki vatandaşlık ilişkisi olduğu için, demokrasinin günümüzdeki geçerli biçimleri ulus-devlet yapısı ile...
Haberde Objektiflik ve Yorum

Haberde Objektiflik ve Yorum

Doç. Dr. Metin IŞIKBasın organlarının en temel işlevlerinden biri şüphesiz topluma haber ve bilgi sunmaktır. Bilindiği üzere en klasik tanımıyla haber “olay veya olayların hikayesi, yahut özeti” şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere haberde özetleme ve...
Siyasetten mi vazgeçelim yoksa Küreselleşmeyi mi siyasallaştıralım?

Siyasetten mi vazgeçelim yoksa Küreselleşmeyi mi siyasallaştıralım?

Prof. Dr. Meryem KORAY20. Yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan tartışmaların çoğu adeta belleğimize kazınan kürselleşme kavramı çerçevesinde gelişti dersek sanırım yanlış olmaz. Ancak bu çok tartışılan kavram ve olgu konusunda birçok farklı yorum ve değerlendirme...
Yerel Siyasetin Anlamı ve Amacı

Yerel Siyasetin Anlamı ve Amacı

Doç. Dr. Yalçın AkdoğanYerel siyaset denilince akla ilk gelen, yerel ölçekte yapılan bir siyasettir. Buradaki ilk atıf siyasetin “kapsam”ına dönüktür. Eğer meseleye ölçek bağlamında bakılacak olursa, yerel siyasetin aktörleri de bu ölçek üzerinde faaliyet gösteren...
Siyasetin Finansmanı Sorunu ve Çözüm önerileri

Siyasetin Finansmanı Sorunu ve Çözüm önerileri

Ülkemizde siyasetin finansmanı konusu uzun yıllardır tartışma konusu olmakta ve ne yazık ki bu konuda daha açık ve şeffaf olunması çağrıları cevapsız kalmaktadır. Türk siyasetinin nasıl finanse edildiği konusunu araştıran Siyasal İletişim Enstitüsü araştırma stajyeri...