Politikacılar siyasal iletişimi bilmiyor

1987’de hiçbir anket şirketinin tahmin edemediği 7.16’lık Refah Partisi oylarını, evlerdeki “gülsuyu” kullanımıyla tahmin eden ekibin başındaki Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver, siyasi aktörlerin siyasal iletişimi bilmediğine dikkat çekiyor. Siyasi bağları...

KÜRESELLEŞME VE ULUSAL EKONOMİLER AÇISINDAN EGEMENLİK SORUNU

Prof. Dr. İzzettin ÖNDER Günümüzde yaşanan ekonomik olgunun kavramsallaştırılması olan küreselleşme sözcüğü, ifade ettiği anlam itibariyle fiili durumu yansıtmamaktadır. Küreselleşme kavramı, yeryüzü medeniyetleri ve ekonomilerinin, kendi niteliklerini ve öz...

Kamu Yönetimimiz Üzerine Olumsuz Notlar

Prof. Dr. Metin KAZANCI Devlet gücü kendini yürütme ile belli eder. Yürütmenin tüm eylem ve işlemleri vatandaşı anında etkiler. Yönetilenin yaşamının hemen hemen her anı bireysel durumuna göre hükümetin aldığı kararlara ve uygulamalarına göre yön bulur. Söz gelimi...

Seçim Kampanyası Yöneticilerine Tavsiyeler

Ron Faucheu Seçim kampanyası yöneticisinin işi en zorudur. Modern ve karmaşık kampanyalarda, yöneticiler her türlü öneriden haberdar olmak, sayısız detaylı bilgiyi elde tutmak ve her zaman büyük resmi yakalamak zorundadırlar. Adaya güvenmek ve kampanyanın her...

Journalism in a Digital Age

The current catch phrase in journalism today is “the defining moment.” Simply put, the phrase means how has a story or an event defined a specific medium or brand name. For print journalism, the defining moment may have been the Vietnam War or the...

“Ekonomi seçmen davranışını doğrudan etkiliyor…”

“Seçmen davranışı” siyasal iletişim alanının en az bilinen, üzerinde çalışma yapılan konularının başında geliyor. Türkiye’de siyasi partiler, oy istedikleri seçmenin tutum ve davranışlarını yeterince bilmiyor ne yazık ki… Seçmen davranışı konusunda ABD’nin...