Welcome to My Blog

Here is a basic blog layout with a right sidebar
Türklerde Devlet İle İlişkiler

Türklerde Devlet İle İlişkiler

"Türklerde yönetim-yönetilen ilişkileri üç ana bölüm ve döneme ayrılarak incelenebilir. Bu üç dönemde de devletin hem konumu hem de yönetilene karşı tutumu, eylem ve işlemleri farklıdır. Halkı; boy, tebaa ve yurttaş (vatandaş) diye üç farklı statüye ayırabileceğimiz...

daha fazla bilgi edinin