Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı…

Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı…

Doç. Dr. Haluk Özdemir Gücü, açıklama yeteneğine sahip analitik bir kavram haline getirebilmek için önce onun farklı boyutlarını ve farklı bağlamlardaki anlam ve etkilerini dikkate almamız gerekir. Çünkü farklı unsurları güce dönüştürebilmek için farklı politika...
Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya…

Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya…

Prof. Dr. Beril Akıncı VURAL – Araş. Gör. Mikail BAT Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam,...
Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları

Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları

 Prof. Dr. Ali Murat VURAL / Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi “Demokrasinin işleyişine ivme kazandıracak olan siyasal partilerdir. Siyasal iletişimi başlatacak, kitlelere projeleri ve politikaları anlatacak, onları kendi yanlarına çekecek ve siyasal...
Kurumsal Vatandaşlık Anlayışı ve Halkla İlişkiler

Kurumsal Vatandaşlık Anlayışı ve Halkla İlişkiler

Dr. Hakan TUNÇEL Çağımızda özellikle büyük ölçekli firmaların paydaşları nezdinde itibar kazanmalarında ve bu itibarı sürdürebilmelerinde, kurumsal sorumluluk bilinci oldukça önemli hale gelmiştir. Birçok firma, iş planlarının ve kuruluş felsefelerinin doğal parçaları...
Bilgi Toplumunda Önemli Bir Zenginlik; Entelektüel Sermaye

Bilgi Toplumunda Önemli Bir Zenginlik; Entelektüel Sermaye

Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL – Doç. Dr. E. Pelin BAYTEKİN “Bilgi toplumunda bilginin yeni ekonomiyi şekillendirme gücüne sahip olması ve bilginin ekonomide rekabetçi üstünlük sağlayan önemli bir üretim faktörü haline gelmesi, işletmeleri fiziksel varlıklardan...