Küreselleşme Sürecinde Medya ve Hakikat Algısı

Küreselleşme Sürecinde Medya ve Hakikat Algısı

Doç. Dr. Vedat DEMİR İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Küreselleşme çağını yaşadığımız günümüzde çağımızı tanımlayan pek çok nitelemeler yapılmaktadır.. Bunların içinde herhalde en yaygın olanı, “enformasyon çağı” veya “iletişim çağı” ile...
Kamu Tercihi Teorisi ve Seçim Ekonomisi

Kamu Tercihi Teorisi ve Seçim Ekonomisi

Nurdan KUŞAT – Nilgün DOLMACI “Gelişmekte olan ülkelerin pek çok karakteristik ortak özelliği, bu ülkeleri aynı kısır döngünün içinde kalmaya zorlar. Belirtilen ülkeleri bu kısır döngüye iten sebeplerin başında ise, siyasi istikrarsızlık ve sık sık tekrarlanan...
İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak

İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak

Yrd. Doç. Dr. Hızır Murat Köse İslam siyaset düşüncesinin günümüzde anlaşılabilmesi her şeyden önce siyasî tecrübe ve literatür ile sahih ve sağlıklı bir irtibatın kurulmasını gerekli kılmaktadır. Tarihî ve disipliner yanılsama içindeki oryantalist çalışmalar bu...
Devlet Felsefesinin bir yorumu olarak “SİYASETNAME”

Devlet Felsefesinin bir yorumu olarak “SİYASETNAME”

Doç. Dr. Kadir Canatan Bu çalışmada ünlü devlet adamı Nizamülmülk tarafından yazılan “Siyasetname”, geleneksel siyaset ve devlet felsefesinin bir yorumu olarak incelenmektedir. Bir ilim ve siyaset adamı olan Nizamülmülk’ün günümüze kadar gelen bu yapıtı, sadece onun...
“Toplam Entropi Yönetimi”

“Toplam Entropi Yönetimi”

Prof. Dr. İsmail Efil – Dr. Göksel Alpan “Çalışmanın amacı; evrendeki düzensizliğin, belirsizliğin, bilgi eksikliğinin ve kullanılamaz hale gelmiş enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilecek “entropi” kavramını metafor olarak kullanarak, tüm entropi...