Türkiye’nin stratejik vizyonu; “Kamu Diplomasisi”

Türkiye’nin stratejik vizyonu; “Kamu Diplomasisi”

Yeni uluslar arası sistemde adından en çok söz edilen kavramlardan biri olan kamu diplomasisi, ülkelerin yumuşak güçlerini etkili şekilde kullanarak cazibe merkezi haline gelmeleri esasına dayanıyor. Türkiye son yıllarda kamu diplomasisine büyük önem veriyor, ulusal...
Türkiye’de Siyasal Reklamcılık…

Türkiye’de Siyasal Reklamcılık…

Yrd. Doç. Dr. Raci Taşcıoğlu “Politik pazarlama unsurlarından biri olan ve ticari bir ürünün ve/veya hizmetin tanıtılmasında kullanılan reklam, 20. yüzyılın başlarında kitleleri tüketime yöneltmede başarılı iken, yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren politik propaganda...

Siyasi Lider İmajları: Gerçekliğin Yeniden Üretilmesi

Doç. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi   Türkiye’de son dönemlerde oldukça sık tartışılan ve daha çok dış görünüşe yönelik olarak kavramlaştırılan siyasi imaj, günümüzde gerçeği temsil etmek yerine, seçmenlere cazip gelmek...
Görselin İletişimi: İdeoloji…

Görselin İletişimi: İdeoloji…

Prof. Dr. Veysel Batmaz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi “Kapsayıcı ve genel bir “görsel iletişim” tasarımı taslağının ana hatları biliş (zihin), işitsellik ve görsellik, ideoloji ve gerçekliğin birbirleriyle olan karşıtlığını ve...
Kamuoyu araştırmalarının güvenilirlik ve geçerlilik sorunları

Kamuoyu araştırmalarının güvenilirlik ve geçerlilik sorunları

Prof. Dr. Metin IŞIK Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Basın faaliyet gösterdiği toplumun aynasıdır. Benzer biçimde kamuoyu araştırmaları da toplumun görüş, kanaat, tutum ya da davranışlarını (eğilimlerini) yansıtmaktadır. Ancak bunun için araştırmanın başından...
Farabi’nin gözünden Siyaset ve Ahlak ilişkisi…

Farabi’nin gözünden Siyaset ve Ahlak ilişkisi…

Doç. Dr. Atilla ARKAN “İslam Felsefe geleneğinin en parlak temsilcilerinden biri olan Fârâbî ilmi ve felsefi disiplinlerin hepsine dair çalışmalarda bulunmuş ve bunları bir potada eritmeye gayret etmiştir. Hem felsefe ile din arasında hem de felsefenin alt...