Siyasal Halkla İlişkiler Sürecinde Hesabı Verilebilirlik

Siyasal Halkla İlişkiler Sürecinde Hesabı Verilebilirlik

Dr. Zübeyde Süllü “Bilindiği gibi siyasal iletişim süreci, siyasal reklâmcılık başta olmak üzere, siyasal propaganda, siyasal halkla ilişkiler ve siyasal pazarlama yöntemlerine dayanmaktadır. İlk kez ABD’ de uygulamalarına rastladığımız siyasal iletişim...
Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk

Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk

Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN  “Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, Türkiye’de çözüm bekleyen en önemli sosyo–ekonomik sorunlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de yaklaşık 381 bin kişi temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun olarak açlık sınırının altında; 13 milyon...
Modernlik ve Sosyal Bilimler: Bilgi, İktidar, Etik ve Toplum

Modernlik ve Sosyal Bilimler: Bilgi, İktidar, Etik ve Toplum

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM “Bilgi/iktidar ilişkilerinin, insanlık tarihinin farklı dönemlerinde farklı görünümleri söz konusu olmuştur; bazı dönemlerde bilgi kendi başına bir iktidar kaynağı olarak ortaya çıkarken, bazen iktidar tarafından bir araç olarak...
Medya ve Toplumsal Hafıza

Medya ve Toplumsal Hafıza

Dr. Gökçen Başaran İnce “Toplumsal hafıza kavramı, akademik bir ilgi alanı olmanın dışında “geçmişle hesaplaşma, geçmişle yüzleşme” başlıkları altında gündelik hayatı etkileyen ve geçmişi algılama biçimimizi değiştiren kuşatıcı bir kavram olmaya başladı. Tarih,...